Program

Obrady odbywają się w Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej 52 na II piętrze (szczegóły w zakładce „Miejsce”)

PIĄTEK 11 grudnia 2015

PANEL I (sala 100)
10.00-11.30
Dr hab. Andrzej Dróżdż, Podróże do Rosji socjalistycznej w sowieckich uchroniach z lat 1917-1937

Dr hab. Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski), Północna Rosja oczyma Michaiła Nikiticza Murawiowa

Dr Urszula Trojanowska (Uniwersytet Jagielloński), Homo geographicus na szlaku życia. „Laur” Jewgienija Wodołazkina i „Głuptaska” Swietłany Wasilenko

PRZERWA KAWOWA 11:30-12.00

PANEL II (sala 100)
12.00-13.30
Mgr Aleksandra Bobrowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Topografie obcości w polskim romansie rycerskim XVI wieku

Alicja Bańczyk (Uniwersytet Jagielloński), „Oswajanie obcego” – czyli o sposobie przedstawienia mongolskiego imperium w pismach pierwszych europejskich podróżników

Mgr Barbara Klimek (Uniwersytet Śląski), Stambuł – jak opisać Miasto Miast

PRZERWA OBIADOWA 13:30-15:00

PANEL III (sala 119)
15:00-17:30
Dr Magdalena Ochniak (Uniwersytet Jagielloński), Dekonstrukcja nie­-miejsca (Topos pociągu w opowieści Wiktora Pielewina „Żółta Strzała”)

Mgr Katarzyna Peplinska (Uniwersytet Jagielloński), Podróż na Diabelską Górę, czyli performatywne taktyki w przestrzeni miejskiej

Mgr Emilia Przeor (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Margines jako miejsce wykluczenia

Mgr Justyna Sołtys (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Zmysłowe spacery po miejscach pełnych wyobrażeń – w obliczu miejskich szczelin i splatanych ścieżek

Mgr Anna Rowińska (Uniwersytet Warszawski), Turystyka ubóstwa – humanizacja czy dehumanizacja?

Dr Marzena Mamak-Zdanecka (WH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), Podróżowanie i turystyka – topografia „przeżywania”

SOBOTA 12 grudnia 2015

PANEL V (sala 119)
10:00-11:30
Dr hab. Wiesława Sajdek, prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Kategoria „słowiańskości” jako kulturowy łącznik peregrynacji z początków XIX w. Na podstawie publikacji Aleksandra Sapiehy pt. „Podróże w krajach słowiańskich odbywane”

Mgr Aleksandra Bajerska (Uniwersytet Łódzki), Wędrowiec, wędrówka oraz Paryż w reportażach i studiach fizjologicznych Karola Frankowskiego

Mgr Kalina Sobierajska (Uniwersytet Wrocławski), O emancypacyjnym wymiarze kobiecych podróży w XIX wieku

PRZERWA KAWOWA 11:30-12:00

PANEL VIa (sala 119)
12:00-13:30
Mgr Kamila Żukowska (Uniwersytet Łódzki), Podróż niesentymentalna. Ignacego Krasickiego dyskusja z oświeceniowym ideałem podróży

Mgr Michał Rozmysł (Katolicki Uniwersytet Lubelski), O jednej wyprawie do dwóch światów. Seweryna Goszczyńskiego „Dziennik podróży do Tatrów” (1832)

Mgr Oskar Ostafin (Uniwersytet Jagielloński), Topografie legendarne i mitologiczne – potrzeba budowania tożsamości kontrempirycznej

PANEL VIb (sala 100)
12:00-13:30
Mgr Zofia Mioduszewska
(Uniwersytet Warszawski), Odtwarzam dawną ziemię. Twórczość Leopolda Buczkowskiego jako opowieść o nieistniejącym świecie

Mgr Tomasz Gęsina (Uniwersytet Śląski), Samotny wędrowiec. O podróżopisarstwie Jerzego Stempowskiego

Mgr Michał Woźniak (Uniwersytet Gdański), Podróż Czesława Miłosza na Litwę w 1992 roku

PRZERWA OBIADOWA 13:30-15:00*

PANEL VIIa (sala 119)
15:00-16:30
Dr Damian Podleśny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Małe co nieco dla nas, temponautów

Mgr Monika Kowalska (Uniwersytet Jagielloński), Podróż w czasie, przestrzeni i iluzji na przykładzie wędrówki Daenerys Targaryen wewnątrz Domu Nieśmiertelnych w „Pieśni Lodu i Ognia” G.R.R. Martina

Mgr Marta Kostrzewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), O obrzędach przejścia, przekraczaniu granic przestrzennych i naukach z tego płynących na przykładzie trzech serii powieściowych: „Igrzysk śmierci” Suzanne Collins, „Niezgodnej” Veroniki Roth oraz „Więźnia labiryntu” Jamesa Dashnera

PANEL VIIb (sala 100)
15:00-16:30
Dr Agnieszka Kukuryk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), „Symultaniczne kontrasty i plastyczna poezja” – przykład „Prozy kolei transsyberyjskiej i małej Żanny z Francji” Blaise’a Cendrarsa

Mgr Dominika Giza (Uniwersytet Jagielloński), „W Wenecji byliśmy już wszyscy” – refleksje o przestrzeni wyobrażonej i geograficznej na podstawie „Innej Wenecji” P. Matvejevića i „Perwersji” J. Andruchowycza

Mgr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska (Uniwersytet Gdański), Pojęcie terytorium w twórczości Bronisława Kamińskiego/Brunona Durocher

PRZERWA KAWOWA 16:30-17:00

PANEL VIIIa (sala 119)
17:00-18:30
Mgr Karolina Baraniak (Uniwersytet Wrocławski), Podróż szansą na (prze)życie? – imigranci w Ameryce Łacińskiej

Mgr Aleksander Trojanowski (Uniwersytet Wrocławski), Utopie, dystopie i heterotopie. Wyobrażona podróż do Ameryki we współczesnych powieściach latynoamerykańskich emigrantów na przykładzie „Gry w klasy” Julio Cortazara i „Dzikich detektywów” Roberto Bolaño

Mgr Vojtech Bagín (Uniwersytet Jagielloński), Nielegalna „podróż“. O doświadczeniu przemytnika i przemycanego na granicy między Meksykiem i USA

Mgr Gracjana Chrostowska (Uniwersytet Gdański), Prawdziwy obraz Ameryki Łacińskiej w literaturze

PANEL VIIIb (sala 100)
17:00-18:30
Mgr Dariusz Piotrowiak (Uniwersytet Gdański), Laurence Sterne i Maria Wirtemberska. Dwa modele „podróży sentymentalnej”Dr

Dorota Kamińska-Jones (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przekraczanie granic przestrzeni – przekraczanie granic siebie. Brytyjskie kobiety w Indiach

Mgr Adrianna Fiłonowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Podróż bohatera baśniowego a rytuał inicjacyjny

Mgr Justyna Dąbrowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Antyczne podróże w czasie i przestrzeni – trylogia antyczna Jacka Bocheńskiego

 

NIEDZIELA 13 grudnia 2015

PANEL IXa (sala 119)
10:00-12:00
Dr Karolina Rakowiecka-Asgari (Uniwersytet Jagielloński), Trup w szafie i uczta na cmentarzu, czyli o heterotopicznej koegzystencji żywych i umarłych we współczesnej prozie irańskiej

Mgr Marcin Maniak (Uniwersytet Jagielloński), Anglia i Francja w dziewiętnastowiecznym opisie „Safar nāme-je Tālebi jā Masir-e Tālebi” Mirzy Abu Tāleb chāna

Mgr Katarzyna Ossowska (Uniwersytet Łódzki), XV/XVI-wieczne relacje Polaków do Ziemi Świętej jako źródło „odsakralizowanej” przestrzeni

Dr Katarzyna Sarek (Uniwersytet Jagielloński), Dawny Chińczyk w drodze – sens podróży, kierunki i podróżnicze zwyczaje

PANEL IXb (sala 100)
10:00-12:00
Mgr Damian Zubik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), (Trans)polskość, niemieckość, śląskość… ? O podróżach poza naród u Szczepana Twardocha

Mgr Tomasz Kasza (Uniwersytet Rzeszowski), Podróż bohatera w nieznane oraz rola i znaczenie jej świadków

Mgr Martyna Ciarkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Proza Joanny Bator wobec przestrzeni

Dr Dominika Dworakowska (Uniwersytet Łódzki), Topograficzna mapa Beskidu Niskiego w świetle wybranych opowiadań Andrzeja Stasiuka

PRZERWA KAWOWA 12:00-12:30

PANEL Xa (sala 119)
12:30-14:30
Mgr Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski), „Spacerowicz augmentalnej rzeczywistości”. Flâneur 2.0

Mgr inż. Stanisław Skulimowski (Politechnika Lubelska), Przepastne cyfrowe światy – zestawienie największych krain znanych z gier wideoKonrad Kośnik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Geograficzna przestrzeń słowiańska w przestrzeni internetowej

Mgr Diana Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki), Geografia kulturowa Włoch w pigułce, czyli kino włoskie w popkulturowej podróży

 

 

PANEL Xb (sala 100)
12:30-14:30
Dr Agata Stanisz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wędrujące kultury i antropologiczna podróż ciągnikiem siodłowym

Mgr Iwona Boruszkowska (Uniwersytet Jagielloński), Mapowanie apokalipsy – pustka i ślad czarnobylskiej zony w prozie reportażowej

Anna Wróblewska (Uniwersytet Śląski), „Bo na plażach Zanzibaru…” – „Dom żółwia” Małgorzaty Szejnert jako reportaż historiograficzno-etnograficzny

Mgr Monika Suchodolska (UMCS Lublin), Konfrontacja obrazu Etiopii w „Cesarzu” Ryszarda Kapuścińskiego i jej wizualnej reprezentacji w programie „Śmietniczek” Wojciecha Cejrowskiego

PRZERWA OBIADOWA 14:30-16:00*

PANEL XIa (sala 119)
16:00-17:30
Agnieszka Pawlak (Uniwersytet Wrocławski), Podróż na Zachód, czyli ponadczasowy wpływ motywu na społeczeństwo i kulturę w Chinach

Mgr Anna Ceglarska (Uniwersytet Jagielloński), Telemacha podróż ku dorosłości

Mgr Marcin Czardybon (Uniwersytet Warszawski), Okupant „zabiega o wyższe światy”. Próba zderzenia perspektyw

PANEL XIb (sala 100)
16:00-17:30
Mgr Piotr Kubkowski (Uniwersytet Warszawski), Rowerem po Królestwie Polskim – piórem trzynastolatka

Mgr Katarzyna Lesicz-Stanisławska (Uniwersytet Warszawski), Inny ja. Konsekwencje tożsamościowe podróży Karola Darwina na okręcie Beagle

Sylwia Papier, Sara Nowak (Uniwersytet Jagielloński), Świat wyimaginowany a świat realny – obraz Italii w zapiskach Marii Konopnickiej

Osoby skreślone z programu wycofały się w ostatniej chwili przed konferencją. Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany wynikłe w programie.

* Organizatorzy nie zapewniają przerw obiadowych. Listę polecanych restauracji znaleźć można na interaktywnej mapie w zakładce „Miejsce obrad” niniejszej strony.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s